Ettersending av MagZine

Oppdatert: 16. October 2013

De som meldte seg inn etter første utsending vil snart få ettersendt MagZine.

Vi har fått inn mange innmeldinger etter at MagZine ble sendt ut fra trykkeriet for en stund siden. De det gjelder vil motta første utgave av medlemsbladet i løpet av et par uker.

Trykkeriet har bedt oss samle opp i puljer, slik at de slipper å sende ut ett og ett blad. Derfor vil det gå noe tid for de som har meldt seg inn etter første utsending. Men dere slipper i alle fall å vente til neste nummer kommer i januar.

I tillegg starter vi i disse dager planleggingen av neste nummer. Har du ideer til hva vi kan skrive om eller ønsker du å bidra? Send oss en mail på tan@newutd.no og gi oss en lyd.

You must be logged in to post a comment Login