Vedtekter

§1 Navn: Toon Army Norway (TAN)

§2 Formål: Supporterklubbens formal er å ivareta medlemmenes interesser. Vi ønsker å formidle informasjon om Newcastle United på norsk, hjelpe medsupportere med billetter og turer, samt å tilby en god samlingsplass for alle NUFC-supportere i Norge.

§3 Medlemmer: Alle, uansett alder og etnisitet, kan bli medlemmer av TAN. En forutsetning er imidlertid å betale en kontigent som fastsettes av styret. Medlemskapet løper fra sesongstart i august til juli påfølgende år. Et medlem kan når som helst melde seg ut av supporterklubben via brev eller e-post. Medlemmer vil få medlemsblader og en medlemspakke med effekter, samt rabatter, mulighet til å delta på konkurranser m.v. I tillegg vil alltid medlemmer ha førsterett foran vanlige brukere som ikke er medlemmer som f.eks. ved pålemding til supporterturer e.l.

§4 Styret: Supporterklubbens styre består denne sesongen av fem personer. Det er disse som skal drive supporterklubben og videreformidle medlemmenes interesser. Styret fastsettes på styremøtet som avholdes hvert år i mai eller juni. Kun personer som i) har vært medlemmer av TAN i minst ett år og ii) er villige til å bidra med driften i supporterklubben kan bli valgt til styret. Minst 50 % av stemmene må til for at et forslag skal bli iverksatt. Ved like mange stemmer skal styrelederens stemme telle dobbelt. Årsmøtet avgjør størrelsen på styremedlemmenes og andre medlemmers eventuelle honorarer.

§5 Økonomi: Styret har ansvar for å foreslå og håndheve supporterklubbens budsjett. Det er også ansvarlige for å sørge for at supporterklubben drives på en ideell måte hvor medlemmenes interesser og ikke profitt står i fokus.

§6 Årsmøte: Årsmåtet vil bli avholdt i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Både styremedlemmer og vanlige medlemmer vil bli gjort oppmerksomme på årsmøtedatoen minst to uker før det avholdes. På årsmøtet vil kontigenten fastsettes, budsjett framlegges, styrets honorar fastsettes og andre saker som omhandler TAN behandlet. Hvert medlem som møter opp har én stemme på årsmøtet.

§7 Oppløsning av klubben: TAN kan kun oppløses på årsmøtet, og et slikt forslag vil kreve 9 av 10 stemmer for å kunne bli en realitet.