Viktig angående hjemmedrakten

Oppdatert: 09. August 2016

Vi har fått klarheter fra Puma angående problemet med manglende Wonga-trykk på den nye hjemmedrakten. Alle som har mottatt eller bestilt drakt bes om å sende epost med ønsket valg av alternativene under.

Som kjent hadde vi problemer med utsending av hjemmedraktene da vi ikke la merke til at Puma hadde sendt oss drakter UTEN Wonga-sponsor.

Puma har nå forklart seg og har tilbudt å betale merkostnader ved påtrykk på nærmeste sportsbutikk.

Vi forstår at dette ikke er en optimal løsning for alle, og vi vet også at flere faktisk satte pris på drakten uten den kontroversielle Wonga-sponsoren.

Derfor tilbyr vi følgende tre valg:
1) Drakten beholdes – uten logo
2) Drakten returneres til oss for full refundering. Send oss drakten i retur og ta bilde av kvittering slik at vi også kan refundere portokostnader.
3) Vi ettersender Wonga-emblemet som vi nå har fått av Puma. Du oppsøker en sportsbutikk og sender oss kvittering via epost, og vi setter inn beløpet på din konto etter å ha blitt refundert av Puma.

Vennligst send en epost til tan@newutd.no med ønsket valg slik at vi kan oppdatere det i systemet.

Vi beklager dette på det sterkeste og er veldig leie oss for at dette har skjedd.

Returadresse for alternativ 2: Nordin Chena, Haakonsvegen 65a, 5519 Haugesund. Husk å skrive på navn!

For de som venter på drakt til neste utsending, så er alternativene 1) kansellering, 2) utsending som normalt med både drakt og separat Wonga-emblem

Skrivet fra Puma er vedlagt under.

unnamed

Med vennlig hilsen
Nordin Chena
Nestleder i TAN

You must be logged in to post a comment Login