Registert ikke-medlem

Hei!

Du har registrert deg som bruker, men vi kan ikke se å ha mottatt kontingenten for 2014-15 enda.

Hvis du ikke har betalt, kan du gjøre det ved å sette inn 250 kroner på TANs kontonummer 3633.37.44753. Husk å legge ved navn, adresse og størrelse i betalingsinformasjonen i nettbanken.

Har du allerede betalt kontingenten, bør du kontakte oss om det har gått mer enn en uke. Vi bruker nemlig 3-4 dager på å aktivere kontoene manuelt.