Premier Leagues avgjørelse utsatt?

Oppdatert: 11. May 2020

Det er i Premier Leagues hender om det forestående oppkjøpet blir en realitet. Ifølge The Guardian blir denne avgjørelsen potensielt utsatt som følge av ny fremlagt dokumentasjon.

Det har som tidligere nevnt – i bred skala – blitt tatt til orde for at Premier League bør underkjenne oppkjøpet på grunn av Saudi-Arabias grove brudd på menneskerettighetene. Det har også fra flere hold kommet bekymringer og oppfordringer vedrørende regimets påståtte tilknytning til piratsendinger av Premier League og andre sportsbegivenheter. Ifølge The Guardian har sistnevnte blitt avvist av dem som er involvert i oppkjøpet. Samme avis skriver nå at Premier League i løpet av det siste døgnet skal ha blitt forelagt ny dokumentasjon som bekrefter at myndighetene i landet medvirker til brudd på de eksklusive rettighetene til å vise Premier League.

BeoutQ-plattformen, som visstnok skal kringkaste fra Saudi-Arabia, skal ha vært et omtvistet tema i den såkalte «owners and dictators»-testen. BeoutQ er en piratplattform som sender sportsbegivenheter uten eksklusive rettigheter. Ifølge The Guardian er tilknytning til digital piratvirksomhet et moment som er egnet til at de involverte ikke består testen, noe som i så fall vil medføre at oppkjøpet blir underkjent.

Ifølge rapporten skal den saudiarabiske siden av oppkjøpet ha benektet anklagene, og skal ha gitt uttrykk for at det er planleggingen av Project Restart som er bakgrunnen for at «owners and dictator»-testen har tatt uforholdsmessig lang tid.

 

Newcastle United eier bildet i artikkelen. Bildet er brukt etter avtale med klubben.

You must be logged in to post a comment Login