Newcastle United > Toon Army Norway (TAN)

Forslag til omforent bruk av Facebook og forum

(1/4) > >>

Thomas:
Siden TAN nå har fått tak i en egen kommunikasjonsansvarlig, har jeg lyst til å reise en liten problemstilling: Hvilke sosiale medier/plattformer skal TAN være på, og hvordan?  Riktig bruk av slike medier kan føre til økt aktivitet og flere medlemmer til klubben. Derfor tenker jeg at det er lurt at vi har noen bevisste tanker om hvordan vi skal gjøre dette.  Det jeg ønsker å fokusere på her er først og fremst hvordan TANs plattformer som gjør det mulig for medlemmer og andre til å kommunisere/debattere. Dvs. at jeg ekskluderer TANS flotte nyhetsartikler, forfattet blant annet av den eminente Kristoffer, som publiseres på TANS fremside.
 
Etter det jeg vet, foregår aktiviteten rundt TAN på to plattformer: Den ene aktiviteten foregår på Facebook. Nærmere bestemt publiserer TAN innlegg.  Typisk om overgangsrykter og mål i våre kamper. Disse publiseringene medfører facebookinnlegg fra TANS følgere.  Den andre aktiviteten er her på forumet. Det skrives innlegg om tilsvarende temas som kamper, overgangsrykter med mer.  Etter det jeg kan se, diskuteres det med andre ord identiske tema på to forskjellige plattformer.  Spørsmålet er om dette er hensiktsmessig.
 
På den ene siden kan det argumenteres for at all aktivitet på alle plattformer er en bra fordi det generer ekstra publisitet for TAN, og det er mulighet for brukere å ha valget mellom ulike plattformer å kommunisere på. De som liker forum kommuniserer der, mens de som foretrekker facebook kan skrive innlegg der. På den andre side kan det argumenteres for at slik vi har det i dag, resulterer at "ingen" vinner.  Vi får litt aktivitet på facebook, og litt aktivitet på forumet, i stedet for at vi har mye og god aktivitet ett sted.  Jeg er en av dem som har vært på dette forumet over lengre tid, og jeg synes aktiviteten på dette forumet har gått ned. Derfor sjekket jeg antall registrerte forummedlemmer for 2018 og 2019.  Etter at jeg etter beste evne prøvde å sile ut antall registrerte spambots, satt jeg igjen med 12 nye forumbrukere for 1,5 år. Disse 12 brukerne har skrevet totalt 34 innlegg, men det er en bruker som har skrevet flesteparten, dvs 25 (en annen har skrevet 7, og det er to som har skrevet ett hver. Med andre ord er det 8 brukere som har publisert 0 innlegg). Tallene kan altså tyde på at det ikke har vært en god rekruttering til forumet.  Det kan være flere årsaker til dette, blant annet er det ikke til å stikke under en stol at folk kanskje har blitt drittlei av en klubb som konstant er i kaos, og dermed har interessen for NUFC, og indirekte da TAN, dabbet av. Men kan det også tenkes at fordi vi også publiserer på Facebook, ender med en internkonkurranse, som gjør at folk ikke gidder å registrere seg på forumet, fordi de kan kommentere på Facebook? Dermed ender vi med litt aktivitet på Facebook, og litt aktivitet på forumet.

Hvis sistnevnte påstand stemmer, tenker jeg at vi bør gjøre noe. Jeg foreslår å "styre" debatten over til ett sted, dvs. forumet.  Dette fordi jeg synes forumet er «hjertet» i en supporterklubb, og TAN er tjent med å ha et aktivt og levende forum, (og da bedre tjent med det enn å ha to plattformer hvor det er litt aktivitet begge steder).  I et forum synes jeg det er mulig å få til kontinuerlig diskusjoner om et tema i en annen grad enn på facebook. Flere av medlemmene har «vanket» her i mange år, og litt flåsete sagt «kjenner» man dem i en annen grad, dvs. hva de står for om klubben, og deres holdninger til spillere, eiere med mer. Det gjør det mer interessant å diskutere. I tillegg er jo jeg ikke, i disse dataovervåkingstider hvor man nå må oppgi sitt brukernavn til Trump hvis man skal til USA, så begeistret for å publisere innlegg der. Til slutt, kan jo et forum skape en annen «lojalitet» til TAN enn facebook gjør kanskje. Dvs. flere betalende medlemmer (udokumentert påstand, men kanskje noen som sitter med medlemstallene kan sjekke dette?). 

Samtidig synes jeg at klubben må fortsette å bruke Facebook, da vi har følgere der, og TANS innlegg profilerer og skaper blest om medlemsklubben, garantert. Så hvordan er et da mulig å omforene disse to «sidene» slik at vi får det beste ut av to verdener. Da kommer vi over til mine forslag til tiltak:

1: Når ny sesong starter, fortsetter TAN å kommunisere på facebook. Men til i forskjell fra i dag, er følgerenes mulighet til å kommentere på innlegget skrudd av. I stedet lenkes det til TILSVARENDE tema i forumet. Er det et mål fra en kamp: Skriv noe a la: Mål av Rondon. Klinker ballen i motsatt hjørne. Har du lyst til å diskutere kampen, registrer deg i vårt forum, og diskuter her (sti til kamptråden i forumet)

2: For å øke antall registrerte medlemmer på forumet, kan vi ha en «innleggskampanje». Første nye medlem som når 100 innlegg, får et gratis medlemskap i TAN.  Vi kan for eksempel dele ut denne premien til la oss si 6 medlemmer (for mye eller for lite ? Tallet var tatt ut i løse luften) Jeg kan sponse to av disse nye medlemmene om ønskelig.

3. Innføring av årets debattant igjen. Vedkommende med premier med for eksempel TAN-medlemskap eller en drakt. Jeg kan også her være med å sponse deler av premien.

Det kan naturligvis være andre tiltak også. Uansett er jeg redd for at aktiviteten i forumet på sikt vil nesten forsvinne om noe ikke gjøres.  Premissene for min «diskusjon» om dette er naturligvis at et aktivt forum har en større «verdi» og vil medføre flere/lojale medlemmer/brukere og trafikk til TAN.

Hva tenker dere?

lefsen:
Så lenge det finnes folk som vil drifte forumet, behold det for enhver pris! Denne plattformen er helt overlegen FB, finnes ingen sammenlikning.

Når du nevner dette med rekruttering, har jeg ingen tro på kausalitet mellom at flere er på FB og nedgang i forumaktivitet. La oss stikke fingeren i jorda; de eneste nye supporterne denne klubben har fått de siste årene er små stakkarer som blir pådyttet klubbtilhørighet av sine fedre (og mødre)! Snart kommer vi til å bli like gubbete som Leeds-gjengen. Og det er helt greit altså. Men vi trives her i vårt 90-tallsforum. Og om du er fan av klubben og ikke er her, ja da kommer du nok sigende etterhvert når du skjønner at all meningsfull diskusjon om klubben finnes på disse sider.

Å legge all aktivitet over på FB er veldig i tiden for alle typer lag, grupper og organisasjoner. Men jeg tror det er en misforstått "modernisering". Folk er faktisk interessert i lange diskusjoner om kompliserte spørsmål, ikke bare slenge opp en HWTL *emoji* *emoji" for likes på den møkkaplattformen. Tror jeg da. Kanskje er jeg blitt gubbete selv. Men håper forumet kan leve videre. Motstrøms FTW!

PS. Stor kudos til dere som drifter forumet. En virtuell blomsterbukett fra meg.

MLerbakk:
Du tar opp et tema jeg har tenkt mye på, Thomas. Jeg er en av de som har brukt forumet i mange år, og er innom daglig. Jeg bidrar ikke med så mange poster lengre, men liker å lese andres synspunkter på ulike tema rundt klubben vår. Har, til min store skuffelse, registrert at aktiviteten har dalt jevnt de siste årene. Kanskje har sosiale medier bidratt til at færre bruker forumet enn før, men som dere nevner er forumet overlegent for diskusjoner og debatter, kontra flåsete kommentarer på en setning.

Jeg støtter tanken om å stenge Facebookinnleggene for kommentarer og linke til forumstråden. Usikker på om vi vil oppleve en voldsom effekt av det, men synes det er en kjempegod idé! De andre forslagene er også gode, om det ikke fører til masse spam for å få grepet om et gratis medlemskap. ;)

Vi er nok, som lefsen nevner, blitt en gubbete gjeng som ikke bruker tida si på forum på samme måte som for ti år siden. Selv har jeg passert 30, men har en tvangstanke om at jeg må inn og sjekke forumet daglig i håp om at det har vært litt aktivitet.

Geordie:
Helt greit med Facebook som en informasjonsplattform, men skal man kunne diskutere ordentlig, syns jeg forumet er overlegent. Vil absolutt foretrekke dette som diskusjonsplass. Facebook blir totalt uoversiktlig om man skal diskutere gjennom et overgangsvindu f.eks.

Og støtter teorien om at de siste års resultater og ustabilitet nok er grunnen for at aktiviteten har dabbet av på forum. Mange kamper jeg rett og slett ikke har gidda logge meg inn her sjøl. Imidlertid, etter at oppkjøpsryktene begynte å blomstre, mener jeg nå å ha sett at flere gamle profiler har begynt å røre på seg igjen. Det er positivt!  :)

Får vi litt mer positivitet rundt klubben med en ny eier, kan nok både gamle og nye medlemmer begynne å dukke opp.

Thomas:
Takk for gode tilbakemeldinger Mlerbakk, og for konstruktive tilbakemeldinger fra dere andre 😉

Jeg tror det er en kombinasjon som gjør at aktiviteten er har gått ned. Vår eiers inkompetente styring har gjort folk apatisk, og derfor gidder de ikke delta på forumet. På den andre side så genererte en TAN-post på Facebook om salget 24 kommentarer. Så det er folk der ute som er engasjerte også. Ville det ikke vært bedre at all diskusjon ble samlet et sted? Jeg mener vi er en for liten supporterklubb til at vi kan 'spre' oss på måten vi gjør nå. Er enig i at aktiviteten her nok vil øke hvis klubben får en ny eier, men jeg liker ikke at det omtrent ikke er tilsig av nye og aktive forummedlemmer. Forumet er per dags dato  for avhengig av oss gamlinger synes jeg 

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning